December 5, 2023 - Vilma, Krisztina névnapja
Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde
Gyermekfelvételhez szükséges dokumentumok:
Amit a bölcsődei beiratkozásról tudni érdemes 2023-ban
Bölcsődei felvételi kérelem és nyilatkozatok
Bölcsődei tájékoztató füzet
Dokumentumok:
Gyermekvédelmi beszámoló 2022
Jelentés az intézmény 2022. évi integritásirányítási tevékenységéről
Költségvetési tervtábla 2023
Éves költségvetés beszámoló 2022
Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei 2023
Szakmai program 2023
Hirdetmény intézményi étkezés 2023
Általános közzétételi lista 2022
Tájékoztató a bölcsődei ingyenes étkezés igénybevételéhez
Nyilatkozat bölcsődei ingyenes étkezési támogatáshoz
Ajándékozási és egyéb előnyök elfogadásának szabályzata 2021
Élelmezési szabályzat 2022
Belső kontroll szabályzat 2022
Elemi költségvetés 2022
Közérdekű adatok közzétételének szabályzata 2022
2022. január 01. Létszám és bruttó illetményadatok
Éves költségvetés beszámoló 2021
gyermekvédelmi beszámoló 2021
Beszámoló 2021
házirend 2021
KEB szervezeti felépítése 2021.07.01-től
panaszkezelési szabályzat 2021
alapító okirat 2021.07.01-től
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről
Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat
Üdvözöljük a Kispesti Egyesített Bölcsődék weboldalán!

Hivatalos rövidítése: KEB

Intézményvezető: Aszódi-Sikter Éva

Cím: 1191 Budapest, Eötvös u. 11.
Telefon: 06-1/280-3039

E-mail: egyesitettbolcsodek@kispest.hu

Helyettes: Borosné Bárdos Melinda
Szaktanácsadó: Kardos Katalin

Kispest Önkormányzata a Gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelve gondoskodik a kisgyermekek nappali gondozásának és nevelésének megszervezéséről. Kötelességének eleget téve Egyesített Bölcsődék intézményrendszerén belül 430 férőhellyel 5 bölcsődét üzemeltet.
A Kispesti Egyesített Bölcsődék központja a Csillagfény Bölcsőde épületében, 1191 Bp., Eötvös utca 11. sz. alatt található.

Az intézmény feladatai:- gazdasági feladatok ellátása,
  • munkáltatói feladatok ellátása,
  • a öt bölcsőde működésének irányítása,
  • szakmai ellenőrzése,
  • gyermekfelvétel lebonyolítása,
  • szakmai napok, továbbképzések megszervezése
  • gyakornoki munka koordinálása
  • kapcsolattartás a családokkal, a felettes szervekkel, a szakmai szervekkel, a jelzőrendszerrel és a társ szakmákkal

A kerületben valamennyi bölcsőde, a szülők munkarendjéhez igazodva, reggel 6-tól este 18 óráig tart nyitva. Az öt bölcsőde nyáron megosztva egy hónapot zárva tart. Indokolt esetben a zárások ideje alatt ügyelet kérhető, amit a nyitva tartó bölcsődékben korlátozott számban biztosítunk.

Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek részére a legjobb tudásunk szerint, a családokkal karöltve biztosítsuk a boldog gyermekkort, hogy később kiegyensúlyozott, egészséges, magabiztos felnőttekké válhassanak.

A gyermekek felvételi rendje a Kispesti Egyesített Bölcsődékbe:
A Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde központi épületében (1191 Bp., Eötvös utca 11.) minden hónap második szerdáján (kivéve július és augusztus, a nyári zárások idején) 9 – 15 óra között kezdeményezhetik a szülők személyesen, gyermekük bölcsődei elhelyezését.

A felvételi kérelmek leadásához, a személyes ügyintézés mellett, további két alternatívát szeretnénk biztosítani a szülők számára.
• Egyrészt lehetőség van a http://www.egyesitettbolcsode.kispest.hu/ honlapról letöltött és kitöltött okmányokat a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatával együtt eljuttatni a Kispesti Egyesített Bölcsődék központjába e-mailen, a dokumentumok szkennelése/fényképezése után az egyesitettbolcsodek@kispest.hu címre,
• vagy a Kispesti Egyesített Bölcsőde címén levő postaládában (1191 Budapest, Eötvös u. 11.) lezárt borítékban lehet elhelyezni azokat.
Az e-mailen érkező felvételi kérelmekre, minden esetben küldünk visszaigazolást.
A felvételi kérelmek elbírálása március hónapban történik, a szülők április végéig kapják kézhez a határozatokat. A felvett gyermekekből az új csoportok kialakítása nevelési évre szóló, de lépcsőzetes.

A bölcsődék nyári zárása alatt a gyermekfelvétel szünetel. A beszoktatást az adott nevelési évre legkésőbb április 30-ig meg kell kezdeni. Ettől eltérni csak kiemelten indokolt esetben, az intézményvezetővel és a tagintézmény-vezetőkkel való egyeztetés után lehetséges.

Bölcsődéinkben 20 hetes kortól – 3 éves korig, illetve a harmadik életév betöltését követő augusztus 31- ig biztosítjuk a kisgyermekek napközbeni ellátását. Az Eszterlánc és a Csillagfény bölcsődében az alapellátás mellett, 2 fő gyógypedagógus korai fejlesztést biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A KEB alkalmazásában lévő gyógypedagógusok figyelemmel kísérik a gyermekek egyéni fejlődését, gyógypedagógiai véleményt készítenek, konzultálnak a szülőkkel, továbbá javaslatot tesznek az esetleges megsegítésre.
Szakképzett kisgyermeknevelőink optimális környezetben gondozzák és nevelik a rájuk bízott gyermekeket. Jól ismerik a kicsik szükségleteit, pszichés fejlődésük jellemzőit, így a gyermekek egyéni igényei szerint segítik elő személyiségük kialakulását. A családi nevelés, az otthoni szokásrendszer figyelembe vételével segítik a gyermekek szocializációját, önállósodását. Ennek érdekében az étkezési és alvási időn kívül egész nap életkoruknak megfelelő játékok és mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésükre. A gyermekek sokat énekelnek, rajzolnak, gyurmáznak, s a szabad levegőn játszanak.
Bölcsődéinkben fontosnak tartjuk a korszerű étkezés biztosítását, a modern táplálkozási szokások kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükségletek kielégítését. Ehhez a tagintézmények főzőkonyháin szakképzett személyzet állítja elő a korosztálynak megfelelő ételeket. Élelmezésvezetőink szaktudásuknak köszönhetően az esetleges táplálék allergiák miatt szükséges diétás étkezést is biztosítani tudják.
A bölcsődés gyermekek egészségügyi állapotát a bölcsőde gyermekorvosa rendszeresen ellenőrzi.

Az alapellátás mellett külön díjazás ellenében szolgáltatásainkkal is segítjük a családokat.
Térítési díj ellenében -előzetes bejelentkezés és a bölcsődék vezetőivel történt egyeztetés után- időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk olyan családok számára, ahol a gyermek egyébként nem jár rendszeresen bölcsődébe, de a szülő elfoglaltsága miatt időnként biztonságos és szakszerű felügyeletet igényelnek. Továbbá szervezünk játszócsoportot azoknak a családoknak, akik nem szeretnék közösségbe adni gyermekeiket, de szükségük van időnként egy kis kimozdulásra, új ismeretek, ötletek szerzésére. Itt a szülők együtt játszanak gyermekeikkel és közben lehetőségük nyílik megismerkedni hasonló korú gyermekes családokkal.

A gondozási díjról, az étkezési díjakról, a szolgáltatások igénybevételéről és költségeiről a bölcsődevezetőktől lehet érdeklődni.