November 30, 2021 - András, Andor névnapja
Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde
Gyermekfelvételhez szükséges dokumentumok:
Bölcsődei felvételi kérelem és nyilatkozatok
Dokumentumok:
étkezési és szolgáltatások díja 2020.
beszámoló 2020
házirend 2021
KEB szervezeti felépítése 2021.07.01-től
panaszkezelési szabályzat 2021
közérdekű adatok közzététele szabályzat 2021
alapító okirat 2021.07.01-től
Bölcsődei tájékoztató füzet 2021 07 01
Szakmai Program
Szervezeti Működési Szabályzat
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről
Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat
Üdvözöljük a Kispesti Egyesített Bölcsődék weboldalán!

Hivatalos rövidítése: KEB

Intézményvezető: Aszódi-Sikter Éva

Cím: 1191 Budapest, Eötvös u. 11.
Telefon: 06-1/280-3039

E-mail: egyesitettbolcsodek@kispest.hu

Helyettes: Borosné Bárdos Melinda
Szaktanácsadó: Kardos Katalin

Kispest Önkormányzata a Gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelve gondoskodik a kisgyermekek nappali gondozásának és nevelésének megszervezéséről. Kötelességének eleget téve Egyesített Bölcsődék intézményrendszerén belül 480 férőhellyel hat bölcsődét üzemeltet.
A Kispesti Egyesített Bölcsődék központja a Csillagfény Bölcsőde épületében, 1191 Bp., Eötvös utca 11. sz. alatt található.

Az intézmény feladatai:- gazdasági feladatok ellátása,
  • munkáltatói feladatok ellátása,
  • a hat bölcsőde működésének irányítása,
  • szakmai ellenőrzése,
  • gyermekfelvétel lebonyolítása,
  • szakmai napok, továbbképzések megszervezése
  • gyakornoki munka koordinálása
  • kapcsolattartás a családokkal, a felettes szervekkel, a szakmai szervekkel, a jelzőrendszerrel és a társ szakmákkal

A kerületben valamennyi bölcsőde, a szülők munkarendjéhez igazodva, reggel 6-tól este 18 óráig tart nyitva. A hat bölcsőde nyáron megosztva egy hónapot zárva tart. Indokolt esetben a zárások ideje alatt ügyelet kérhető, amit a nyitva tartó bölcsődékben korlátozott számban biztosítunk.

Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek részére a legjobb tudásunk szerint, a családokkal karöltve biztosítsuk a boldog gyermekkort, hogy később kiegyensúlyozott, egészséges, magabiztos felnőttekké válhassanak.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes gyermekfelvétel szünetel. Lehetőség van azonban arra, hogy a kispest.hu honlapról, a nevelés és oktatás menüpont alatt, található Bölcsődék címszóra kattintva elérjék a felvételi lapokat, amik itt az oldalon is elérhetőek (Bölcsődei felvételi rend (pdf), -Bölcsődei felvételi kérelem (pdf), -Szülői nyilatkozat (pdf), -Nyilatkozat (pdf)). A 4 db kitöltött felvétel kérelmi lapot, melyre a két szülő aláírása egyaránt szükséges, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát két módon juttathatják el hozzánk. Egyrészről a dokumentumok szkennelése/fényképezése után az egyesitettbolcsodek@kispest.hu email címére lehet küldeni. Másrészről a Kispesti Egyesített Bölcsőde címén levő postaládában (1191 Budapest, Eötvös u. 11.) lezárt borítékban lehet elhelyezni azokat. A felvételről, mely a koronavírus járvány ideje alatt folyamatos, az intézményvezetői elbírálás után, a szülők határozatban értesülnek. Előfordulhat, hogy a jelentkezéseket várólistán tartjuk nyilván, és csak a kimaradó gyermekek helyére tudjuk fogadni a kicsiket.
A bölcsődék nyári zárása alatt a gyermekfelvétel szünetel.
Bölcsődéinkben 20 hetes kortól – 3 éves korig, illetve a harmadik életév betöltését követő augusztus 31- ig biztosítjuk a kisgyermekek napközbeni ellátását. Az Eszterlánc és a Csillagfény bölcsődében az alapellátás mellett, utazó gyógypedagógus korai fejlesztést biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A KEB alkalmazásában lévő gyógypedagógus figyelemmel kíséri a gyermekek egyéni fejlődését. Szükség szerint gyógypedagógiai véleményt készít, konzultál a szülőkkel. Javaslatot tesz az esetleges megsegítésre.
Szakképzett kisgyermeknevelőink optimális környezetben gondozzák és nevelik a rájuk bízott gyermekeket. Jól ismerik a kicsik szükségleteit, pszichés fejlődésük jellemzőit, így a gyermekek egyéni igényei szerint segítik elő személyiségük kialakulását. A családi nevelés, az otthoni szokásrendszer figyelembe vételével segítik a gyermekek szocializációját, önállósodását. Ennek érdekében az étkezési és alvási időn kívül egész nap életkoruknak megfelelő játékok és mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésükre. A gyermekek sokat énekelnek, rajzolnak, gyurmáznak, s a szabad levegőn játszanak.
Bölcsődéinkben fontosnak tartjuk a korszerű étkezés biztosítását, a modern táplálkozási szokások kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükségletek kielégítését. Ehhez a tagintézmények főzőkonyháin szakképzett személyzet állítja elő a korosztálynak megfelelő ételeket. Élelmezésvezetőink szaktudásuknak köszönhetően az esetleges táplálék allergiák miatt szükséges diétás étkezést is biztosítani tudják.
A bölcsődés gyermekek egészségügyi állapotát a bölcsőde gyermekorvosa rendszeresen ellenőrzi.
Az alapellátás mellett külön díjazás ellenében szolgáltatásainkkal is segítjük a családokat, melyek a járványügyi helyzetre való tekintettel bizonytalan ideig szünetelnek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, újra indítjuk azokat, amelyek a következők.
Térítési díj ellenében időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk olyan családok számára, ahol a gyermek egyébként nem jár rendszeresen bölcsődébe, de a szülő elfoglaltsága miatt időnként biztonságos és szakszerű felügyeletet igényelnek.
Továbbá újra működtetni szeretnénk játszócsoportot azoknak a családoknak, akik nem szeretnék közösségbe adni gyermekeiket, de szükségük van időnként egy kis kimozdulásra, új ismeretek, ötletek szerzésére. A szülők együtt játszanak gyermekeikkel és közben lehetőségük nyílik megismerkedni hasonló korú gyermekes családokkal.
Ingyenes szolgáltatásként szeretnénk mielőbb a só - szobába használat lehetőséget biztosítani a légzőszervi betegségek megelőzése és a betegség gyógyulásának elősegítése céljából elsősorban a bölcsődébe járó gyermekek igényeinek kielégítésére, de előzetes bejelentkezés alapján, a házirend betartása mellett a házak fogadnak majd újra kispesti gyerekeket is.
A gondozási díjról, az étkezési díjakról, a szolgáltatások igénybevételéről és költségeiről a bölcsődevezetőktől lehet érdeklődni.